pumpar

Doserpumpar

Doserpumpar användningsområde

Doserpumpar transporterar en noggrant uppmätt mängd vätska per tidsenhet in i en process. Det kan ske under höga eller låga tryck och noggrannheten varierar beroende på vilken typ av pump som används och det mottryck som finns i det rör eller den behållare som vätskan skall doseras in i. Doserpumpar används oftast för kontinuerlig dosering eller för satsdosering av kemikalier eller tillsatsmedel inom processer där vätska i relativt små kvantiteter alltså skall doseras till ett större vätskeflöde.

Doseringspumpar anpassas och regleras för att kombinera de tre funktionerna transport, mätning och flöde och pumparnas arbete och funktion utgörs därför i huvudsak av

  • •Energiökning
  • Mätning
  • Styrning eller reglering

Mätfunktionen hos doserpumpar är indirekt genom val av sådana pumpkonstruktioner, som har sitt volymflöde oberoende av mottrycket dvs förträngningspumpar i allmänhet av kolv-, slang eller membrantyp. I noggranna processer är doseringspumparna ofta pumpar av typen kolvpump, membranpump eller kolvmembranpump. Volymflödet varieras genom variabel slaglängd eller variabelt varvtal. För fram och återgående doseringspumpar är pumparna alltid utrustade med ventiler på både tryck och sugsidan som styr flödesriktningen. Ventilerna är oftast backventiler som är monterade inline s.k. kulbackventiler.

Doseringspumpar i mindre noggranna processer är vanligen excenterskruvpumpar, slangpumpar (peristaltiska pumpar) och kugghjulspumpar och volymflödet kontrolleras här genom varvtalsstyrning.

När flera olika vätskor skall doseras till samma huvudflöde kan flera pumpelement byggas samman. För ofta återkommande doseringsfall lagras ”receptet” eller ”blandningen” i styrsystem.

Doserpumpens konstruktion är skiftande beroende på typ, (aggressiva) vätskor, flöde och tryck. För höga tryck införs ibland en mellanvätska, t ex en olja, som får verka som tryckutjämnare på ett membran.

Doseringspumpar standard

För doseringspumpar till kemi och petrokemiapplikationer finns ofta krav på att pumparna skall följa API 675, som specificerar förträngningspumpar av typen doserpumpar där både kolvpumpar och membranpumpar ingår (membranpumpar med direkt mekanisk drift undantagna).

Engelsk benämning är ofta dosingpumps or meteringpumps.

Rekommenderade leverantörer