pumpar

Centrifugalpumpar

Det vi i dagligt tal kallar centrifugalpumpar ingår enligt internationell standard i gruppen rotordynamiska pumpar.

Centrifugalpumpars indelning

Vanligen delas dessa upp i horisontella- och vertikala- centrifugalpumpar samt enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar. Centrifugalpumpar är en stor pumpgrupp som finns i många olika utföranden och modeller, därför gör man även skillnad på direktkopplade pumpar och centrifugalpumpar med fri axelända. Där pumpar som är direktkopplade ofta har pumphjulet monterade på eller i motoraxelns förlängning, pumphjulet kan alltså ibland vara lagrad genom motorns lager och motor och pump är därför ihop monterade med ett flänsförband. Pumpar med fri axelända har däremot en lagring i pumpen och en lagring i motorn, dessa pumpar står på fundament och kraftöverföringen från motor till pump sker oftast via en flexibel koppling.

Centrifugalpumpars konstruktion och funktion

Centrifugalpumpar och karakteriseras till sin konstruktion av ett eller flera skovelförsedda pumphjul som roterar i ett pumphus. Pumparnas uppfordringshöjd eller tryckuppsättning beror på pumphjulets diameter och varvtal, samt på pumphusets utformning. Så länge vätskan är i kontakt med skovlarna på pumphjulet accelererar vätskan och ökar vätskans rörelseenergi. När vätskan når pumphusets snäcka (kallas också spiral eller volut) eller diffusor omvandlas hastigheten till tryck. De axiella och radiella krafter som uppkommer på pumpaxeln från pumphjulet och skovlarna tas upp av lagringen sam måste vara anpassade för att klara dessa tryck och ta upp krafterna som påverkar axeltätningar m.m.

Centrifugalpumpars uppfordringshöjd

I gamla tider användes centrifugalpumpar nästan uteslutande för att transportera vatten från en lägre till en högre nivå, t ex i en gruva eller i en bevattningsanläggning. Det var då praktiskt att använda begreppet uppfordringshöjd som mått på pumpens prestationsförmåga. Trots att centrifugalpumpar numera i stor utsträckning används för ändamål där mediets höjdlägesändring är av underordnad betydelse, har begreppet uppfordringshöjd levt kvar.

Rekommenderade leverantörer