pumpar

Urinpumpar

Finns med eller utan skärande funktion.Användningsområden 
Lantbrukets behov med rester av strö och foder i urinen, om pumpen utrustas med skärfunktion sönderdelar den tillsatserna som följer med vätskan genom pumpen.

Rekommenderade leverantörer