pumpar

Kugghjulspumpinner-

Kugghjulspumpar delas upp i inner kugghjulspumpar och ytter- kugghjulspumpar. Gemensamt för alla kugghjulspumpar är att de har två kugghjul, det ena hjulet drivs av det andra.

Som regel är det drivna hjulet glidlagrat. Lager och axeltapp är placerade på insidan av pumphusgaveln och således omflutna av den pumpade vätskan. Detta lager är då beroende av den pumpade vätskans smörjande egenskaper.  Innerkugghjulspumpar är självsugande, har mycket goda tryckegenskaper och ger ett pulsationsfritt flöde. Konstruktionen klarar både hög- och lågviskösa medier och lämpar sig för pumpning av flytande gaser, som tex gasol och freon, till mycket trögflytande produkter som oljor, lim, färg, choklad och bitumen.Tillverkas vanligen i gjutjärn, stål och syrafast stål men vissa tillverkare erbjuder också alternativ i komposit och segjärn. Finns i viskositetsområden från 0, 1 cSt till 450 000 cSt med max arbetstemperatur på 450°C och systemtryck på upp till 300 bar.

Rekommenderade leverantörer