pumpar

Bran + Luebbe

Bran + Luebbes doseringspumpar används där hög doseringsnoggrannhet och driftssäkerhet erfordras då det gäller att automatiskt och kontinuerligt sammanföra olika media till färdiga produkter. Pumparna kan användas för kontinuerlig dosering eller för satsdosering. Med hjälp av doseringspumpar kombineras de tre funktionerna transport, mätning och inställning av aktuellt flöde. Doseringsnoggrannheten kan, beroende på driftsbetingelser, anges med en högsta avvikelse av 0, 05–0, 5 %. Både pumphuvuden av kolvtyp och kolv/membrantyp kan användas.

Fabrikatets representant i Sverige