pumpar

Netzsch

Nemo excenterskuvpump från Netzsch är en i det närmaste helt pulsationsfri förträngningspump som behandlar pumpmediet mycket skonsamt.Det stabila flödet även vid tryck- och viskositetsvariationer gör pumptypen lämplig även som doseringspump. NEMO-pumpen har mycket god sugförmåga. Volymflödet regleras enkelt med varvtalet. Pumptypen är särskilt lämplig för viskösa, slitande, samt partikelbemängda vätskor. Det stora utbudet av material och byggformer gör att Nemopumpen används i nästan alla branscher.

Fabrikatets representant i Sverige