pumpar

Caster

Caster är en magnetdriven pump av turbin eller vingtyp. Pumparna är lämpliga för tunna, icke smörjande vätskor. Pumparna klarar även vätskor innehållande upp till 20% gas. Material i höglegerat stål, polypropylen samt PVDF.

Fabrikatets representant i Sverige