pumpar

Fatpumpar

Fatpumpar är, som namnet antyder, avsedda för tömning av mindre behållare, tankar, dunkar eller fat. De flesta leverantörer kan utrusta pumpen med en 2 tums anslutning för 220 liters fat. Fatpumpen består av en motordel, ett insticksrör och en pumpdel.

Fatpumpar är mycket vanliga och förekommer i de flesta industrier. Eftersom det som ska pumpas från tanken eller fatet ofta är en syra eller basiska vätskor är det viktigt att fatpumpen är anpassad för detta genom materialval som är kemiskt beständig mot vätskan.

Val av fatpumpar

När du skall välja en fatpump för din applikation är det viktigt att tänka på:

Hur vill du driva din fatpump?

Har du tillgång till både tryckluft och el där du ska pumpa kan du välja vilken drivning du vill, förutsatt att motorn klarar den kapacitet du önskar. Fatpumpar förses ofta med elmotorer i explosionssäkert utförande, trefas-, lågspänningsmotorer, batteridrift och tryckluftsmotorer förekommer oftast i dessa sammanhang. Likströms och tryckluftsmotorer har fördelen att de enkelt kan varvtalsstyras vilket ger en flexibel lösning avseende kapacitet samt möjlighet att dosera om detta behov finns. Tänk på att en tryckluftsmotor aldrig kan ge mer än man stoppar in, dvs. har man 6 bar i sitt tryckluftssystem kan man aldrig få mer än 6 bar minus verkningsgradsförluster ut. Sex bar motsvarar ungefär 60 meter vattenpelare (mvp) men en centrifugalpump styrs av sin pumpkurva och med det gäller att flödet varierar med uppfordringshöjden.

Vad styr fatpumpens kapacitet?

Det första som styr kapacitet är vätskan du skall pumpa. För att klara en vätska med hög viskositet utrustas fatpumpen med en förträngningspump, det finns olika varianter exempelvis excenterskruvar, kugghjulspumpar och membranpumpar. Problemet är inte att hitta en pump som klarar mediat utan en pump som inte blir för tung eftersom man vill behålla flexibiliteten. För vätskor med låg viskositet används ofta en vanlig centrifugalpump.

Kapaciteten är alltså avhängig på vilken pumptyp man väljer och den pumpens aktuella prestanda med rådande medias viskositet. Utöver det kommer pumpen att leverera ett flöde och ett tryck baserat på var driftspunkten ligger på pumpens kurva, vilken densitet vätskan har och på den effekt motorn klarar av att ge.

Fatpumpens funktion

Pumpdelen är placerad i insticksrörets ända och drivs av motorn via en förlängd axel. Axeln skyddas av ett innerrör. Den pumpade vätskan strömmar mellan innerröret och insticksröret till fatpumpens utlopp vid motorändan. Av naturliga skäl bör en fatpump vara lätt och enkel att flytta till nästa behållare som skall tömmas.

Pumptyper

Vid lättflytande vätskor är pumpdelen av typ centrifugalpump. Vid trögflytande vätskor utnyttjas excenterskruvpumpar eller andra likartade pumptyper. Vissa tillverkare erbjuder ett pumphus med bajonettfattning som gör att insticksrören kan lämnas i sina behållare och pumpen med motor flyttas runt till olika fat eller behållare vilket blir en kostnadsfördel och ett smidigt sätt att flytta en pump mellan två eller flera behållare.

Material

Fatpumpar tillverkas med olika instickslängder och i kemiskt motståndskraftiga material. Ska fatpumpen användas för livsmedel ska den och materialen naturligtvis vara livsmedelsgodkända. Vanliga beteckningar för livsmedels godkännande är FDA (Food and Drug Administration), 3A (eller trippel A – AAA) och EHEDGE.

Vanliga material för fatpumpar är plaster av olika slag som PVDF, polypropylen samt pumpar och rör i aluminium, dessa är för att klara materialkrav i förhållande till pumpad vätska samt behålla en låg vikt. Andra vanliga material är syrafast rostfritt stål, även hastelloy C förekommer.

Rekommenderade leverantörer