pumpar

Membranpumpar

Membranpumpar eller diafragmapumpar (efter engelskans diaphragm pumps)  arbetar med ett flexibelt membran, är en pumptyp som arbetar med en fram och återgående rörelse som genereras genom en kolvstång.

Membranpumpar konstruktion och funktion

För att pumpen skall fungera måste den förses med två ventiler, en på trycksidan och en på sugsidan. Konstruktionen av dessa ventiler varierar. Den vanligaste konstruktionen är två fjäderbelastade kulventiler men andra ventiltyper förekommer, exempelvis klaffventil, tallriksventil, kägelventil och elastiska ventiler.

membranpump_funktion

Membranpumpar funktion, med tillstånd från Esspump

Membranpumpar tillhör kategorin tätningslösa pumpar och är därför läckagefri. Den saknar alltså axelgenomgång in till pumphuset. Läckage kan dock uppstå, om membranet brister. Förebyggande underhåll med membranbyte måste därför ske för att undanröja risken av ett plötsligt läckage. Membranmaterialet är som regel en elastomer (gummi) som nitrilgummi, neoprengummi och fluorgummi. Vätsketemperaturen begränsas av pumpens material och då i synnerhet membranmaterialet. De vanligaste elastomerer klarar vätskor upp till c:a 100°C men används PTFE-membran kan temperatur på upp till 200°C tillåtas.

Membranpumpar har god sugförmåga. Den kan dock variera mellan 1-8 m, beroende på storlek på pump, slaghastighet och typ av ventiler. Pumparna kan, med undantag av de mindre membranpumparna, användas för praktiskt taget alla typer av vätskor, tunnflytande, viskösa, rena eller starkt förorenade. Den ventiltyp, som används, bestämmer dock hur stora de föroreningar får vara, som skall passera genom pumpen. Klaffventilen släpper igenom de största partiklarna. En pump med 50 mm:s anslutning kan, om den utrustas med klaffventiler, släppa igenom fasta föremål med 40-45 mm diameter.

Membranpumpens flöde

Membranpumpen ger alltid ett pulserande flöde.. Tryckutjämnare, som reducerar pulseringen, kan kopplas in efter pumpen. Volymflödena kan variera mellan 0,4 och 300 m3/h. Pumparna tillverkas med pumphus av aluminium, gjutjärn eller syrafast stål.

Membranpumpens drivning

Drivning av membranpumpar kan ske genom en elmotor där rörelsen överförs med en vevrörelse med en excenter eller, vilket är det vanligaste, genom att pumpen drivs med tryckluft direkt mot membranet. Små membranpumpar har en annorlunda uppbyggnad och används huvudsakligen för doseringsändamål. De drivs av en elmotor med växel via en vevaxel eller en nockskiva. Slaglängd och slaghastighet är i regel inställbara för att pumpen skall kunna regleras till önskad kapacitet. Pumpen är ofta försedd med dubbla fjäderbelastade kulventiler i både sug- och tryckledningen, för att minska risken för återläckage i ventilen efter respektive sug- och tryckslag.

Membrandoserpumpen är endast avsedd för rena och tunnflytande vätskor. För att den skall behålla sin precision, måste den placeras så att den får ett konstant tillrinningstryck. Materialet i membranet kan varieras lika som för de övriga membranpumparna. Membran av PTFE är genom dennas lägre elasticitet ibland utfört veckat eller till och med som en bälg. Pumphuset görs i syrafast stål eller plast. Volymflödet kan vara så litet som några cm3/dygn.

Rekommenderade leverantörer