pumpar

Valisi

Valisi slangpump är en deplacementpump med god sugförmåga och lämplig för pumpning och dosering av vätskor innehållande partiklar, viskösa vätskor samt slitande vätskor. Pumpen kan köras torr utan att skadas. Den är även reversibel, vilket är en fördel vid påfyllning och tömning av tankar och kärl. Valisi har tre olika pumpserier där serie FPSH är den tuffaste – lämplig för 24 timmars drift i alla typer av miljöer – även Atex.

Fabrikatets representant i Sverige