pumpar

Leistritz

Leistritz skruvpumpar används som transport- och tryckhöjningspumpar för oljor eller oljeliknande vätskor. Leistritz skruvpumpar har ett unikt program med 2-, 3-, 4- samt 5 spindelpumpar. Detta ger möjligheter att pumpa både rena och förorenade vätskor, liksom korrosiva och slitande vätskor beroende på utförande och material. Exempel på material som kan erhållas är gjutjärn, segjärn, stålgjutgods och syrafast stål. Pumparna leveras för horisontell eller vertikalt montage, med eller utan mantlade pumphus. En inbyggd säkerhetsventil levereras som standard på pumpen.

Fabrikatets representant i Sverige