pumpar

Magnetiskt drivna pumpar

Magnetdrivna pumpar är lämpliga att använda då läckage från mekaniska axeltätningar eller packbox ej kan accepteras. Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar är att föredra är: Syror, lut, kolväten, flytande gaser, aggressiva vätskor, explosiva vätskor och giftiga vätskor.

Rekommenderade leverantörer