pumpar

Lobrotorpumpar

Lobrotorpumpar tillhör kategorin deplacement pumpar, vilket innebär att lobrotorpumpar alltid pumpar en viss mängd vätska per varv. Vill man öka flödet får man alltså öka pumpens varvtal.

Lobrotorpumpar har två pumphjul, sk. lobar, med en drivaxel som direkt driver den ena loben och en kuggväxel med utväxling 1:1 som överför vridmomentet till den axel som driver den andra loben. Båda axlarna har alltså samma varvtal och lobarna är synkroniserade för att vara täta. Det finns olika hjul med två, tre respektive fem lobar, vissa tillverkare har även sk. Yxlobar eller Scimitar lobar.

Antal lobar och lobarnas utseende återspeglar också lobrotorpumparnas förmåga att vara täta, speciellt viktigt vid vätskor med låg viskositet. Hur täta pumparna är avspeglas också i pumparnas verkningsgrad, en tätare pump har i regel bättre verkningsgrad, den är alltså effektivare.

Pump lobarnas olika utseende ger också lite olika karaktär på flödet. En pump med många lobar ger ett jämnare flöde än en pump med få lobar. Lobrotorpumpar klarar alltså både hög- och lågviskösa produkter som också kan innehålla fasta partiklar men anpassas alltså med avseende av lobar och varvtal beroende på vätskans egenskaper t.ex. viskositet eller om de är känsliga för skjuvkrafter.

Lobrotorpump

Lobrotorpump

 

Lobrotorpumpar är mycket robusta, med kraftiga axlar och lager, de är självsugande och har goda tryckegenskaper samt ger full kapacitet i båda rotationsriktningarna.

 

Rekommenderade leverantörer