pumpar

Peristaltiska pumpar

Peristaltiska pumpar kallas också, slangpumpar. Vanliga till krävande industriapplikationer. Underhållskostnaderna kan ofta begränsas till att byta slang. Många kan torrköras, är självsugande, kan köras reversibelt .

Rekommenderade leverantörer