pumpar

Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpumpar har en enda skruv, som arbetar inuti en gummistator. Skruven som kan liknas vid en utdragen korkskruv, roterar i en stator med dubbel invändig gänga. Stigningen på statorns gänga är dubbelt så stor som rotorns. Härigenom bildas avtätade håligheter mellan rotor och stator, vilka – då rotorn vrids – vandrar axiellt utmed statorn. På detta sätt erhålles deplacementet och ett jämnt flöde med axiell strömningsriktning.

Material

Excenterskruvpumpar tillverkas med pumphus och rotor i många olika material från gjutjärn till titan. För statorn finns ett stort antal elastomerer tillgängliga, t ex naturgummi, nitrilgummi, kloroprengummi och fluorgummi.
För att kunna välja rätt elastomer måste man känna vätskans kemiska egenskaper samt ha uppgift om inom vilka temperaturgränser pumpen skall arbeta. Det kan många gånger vara mycket svårt att bestämma vilket material som skall väljas, rådfråga därför alltid pumpleverantören. Excenterskruvpumpar levereras ofta med skruv (excenterskruven) i rostfritt stål.

Användningsområde

Excenterskruvpumpar används för praktiskt taget alla typer av vätskor, från tunnflytande till mycket trögflytande. Den kan användas för vätskor med slitande innehåll och är relativt okänslig för fasta partiklar. I de större pumparna kan man tillåta passage av partiklar med en diameter av 30-40 mm. Är den produkt, som skall pumpas, så viskös att den inte flyter, måste produkten matas fram till pumpens sugöppning.

Rekommenderade leverantörer