ovrig-utrustning

Blåsmaskiner

Blåsmaskiner, används för syresättning av avloppsvatten eller slam. Blåsmaskiner används också för transport av fasta medier som pellets, gryn eller granulat.

Blåsmaskiner för industrin är ofta av typen deplacementskompressor, som rotationskolvkompressor eller skruvkolvskompressor, även benämnda Roots kompressor.

Andra blåsmaskiner arbetar med centrifugalprincipen t.ex. flerstegs centrifugalfläktar. Dessa ger en helt annan arbetskurva än ”kompressorer” medan kompressorn har ett nästan konstant luftflöde, så har centrifugalfläktarna ett varierande flöde vid nästan konstant tryck.

I många anläggningar står luftningssystemen för 50 % av elförbrukningen. Enligt studier är tryckförlusterna ofta dubbelt så höga jämfört med när anläggningen var ny, vilket innebär att energikostnaderna med tiden har ökat. Dessutom är blåsmaskinernas effektivitet oftast okänd. Genom att övervaka tryckfall, luftflöde och strömförbrukning blir det möjligt att utvärdera:

  • Blåsmaskinens prestanda (dimensionering, slitage och optimal driftpunkt)
  • Hur effektiv styrningen av luftningen är
  • Föroreningar i luftningselementen
  • Larm som indikerar ”underhåll on-time” på blåsmaskinen.

Pumpar arbetar sällan optimalt och är ofta överdimensionerade. Jämförelse av nyckeltal baserade på elförbrukning, flöde och tryck är användbart för att upptäcka dålig prestanda och för att underhåll av pumparna ska ske i tid.

Eftersom användningsområdet för fläktar varierar stort skiljer sig behovet för tryckstegringar markant. Små ventilationssystem i bostäder kräver endast små tryckstegringar, medan en del industriella processer kräver mycket kraftiga tryckstegringar. Fläktar som arbetar med mycket höga tryckstegringar och stora strömningshastigheter kallas blåsmaskiner. Följande tryckstegringar är vanliga inom de olika användningsområdena:

  • Ventilation i bostäder och lokaler: 0,4 – 2 kPa
  • Värme- och kylanläggningar: 0,8 – 2 kPa
  • Spån- och transportfläktar: 8 – 16 kPa
  • Eldrum i ångpannor: 5 – 25 kPa
  • Kupolugnar: 50 – 80 kPa
  • Masugnar: > 100 kPa

Som regel kan man uppnå behagligt större tryckstegringar med radialfläktar än med axialfläktar.

Våra rekommenderade leverantörer har mycket god kännedom om blåsmaskiner, kontakta dem för mer information.

 

Rekommenderade leverantörer