pumpar

Normpumpar

Normpumpar är enligt ISO 2858 och ISO 5199 sådana pumpar där samtliga roterande delar kan demonteras utan att röranslutningarna behöver lossas eller på annat sätt demonteras. Pumparna kan vara utrustade med mekaniska plantätningar eller med packbox beroende på konstruktion eller media.

Pumphuset är radiellt delbart och kan levereras enligt blockpumps modell med integrerad motor och pumphjulet monterat direkt på motoraxeln eller så har pumpaxeln en egen lagring med axelända för montering på bottenplatta med koppling till elmotor.

Mindre normpumpar är ofta relativt billiga med något sämre verkningsgrad. Utrustade med slitringar på baksidan av pumphjulet samt balanseringshål för att minska axialkraft och tryck på tätningen vilket sänker verkningsgraden, som sjunker när driftspunkten rör sig bort från BEP.

På vissa pumpar kan uppfordringshöjden sjunka med minskat flöde vilket kan skapa ostabilt flöde som i sin tur innebär problem med parallellkopplade pumpar samt för varvtalsstyrning för låga flöden.

Normpumpar enligt standard EN 733, DIN 24255 och UNI 7467 erbjuder så kallad ”pull out” konstruktion vilket innebär att de roterande delarna kan lyftas ur pumphuset utan att anslutningar som sugrör eller tryckledning behöver demonteras. Om en koppling med mellanaxel används behöver inte heller motorn demonteras eller lossas för att byta eller göra service på de roterande delarna i pumpen.
Vissa pumpar är utrustade med speciella hus som gör att pumparna kan evakuera sin egen sugledning och alltså är självsugande.

Rekommenderade leverantörer