pumpar

Cirkulationspump

Cirkulationspumpar förekommer i en mängd applikationer. Med cirkulationspump syftar man vanligen på cirkulation av vatten i fastigheter, fordon och liknande där cirkulationspumpen oftast pumpar varmvatten för uppvärmning. Numera skall pumpar för fastighetsapplikationer vara energiklassade och CE godkända.

För de olika pumpbehoven inom typen av cirkulationspump i en fastighet finns speciellt utvecklade VVS-pumpar. Ett för samtliga dessa gemensamt kännetecken är låg ljud- och vibrationsnivå, men kraven varierar här alltefter fastighetens storlek från en ljudnivå på cirka 25 decibel (dBA) för en villa till cirka 65 decibel (dBA) för pumpar placerade i ett välisolerat maskinrum i en större fastighet.

Cirkulationspump, behoven att cirkulera vätska täcks av

cirkulationspump Grundfos Magna

Cirkulationspump Grundfos Magna 3

Värmebärarpumpar (värmeledningspumpar) för cirkulation av vatten i ett värmeledningssystem. Mindre storlekar upp till effektbehov på normalt några hundra watt är oftast av så kallad våt typ, det vill säga att pumpen är försedd med spaltrörsmotor. Cirkulationspumpar massproduceras med fast prestanda varvid anpassning lokalt förekommer för att exempelvis undvika brus i ledningssystemet. Vill man hålla nere driftskostnader och dessutom öka livslängden på sin cirkulationspump bör man matcha pumpens prestanda med de driftsegenskaper som systemet kräver. Skillnaderna mellan aktuell och önskad prestanda minskas genom inbyggda stryp- och shuntanordningar och med så kallade reglerbara pumpar. För större storlekar används pumpar med stutsar placerade i linje med tystgående elmotorer av normal typ.

Värmebärarpumpar med stutsar placerade i linje. För inte alltför små värmebärarpumpar finns s k tvillingpumpar, ett pumpaggregat med två pumpar sammanbyggda till en installationsklar enhet. Pumparna kan vara sammanbyggda för parallelldrift eller seriedrift. I enheten ingår en klaffventil, styrd av pumpad vätskeström så att godtycklig pump kan köras ensam eller båda samtidigt.

Cirkulationspumpar, tvillingpump

Tvillingpump, kategori cirkulationspumpar

Tappvarmvattenpumpar för cirkulation av förbrukningsvarmvatten i större fastigheter så att varmvatten fås nästan omedelbart vid tappning. Till skillnad mot ”värmeledningspumparna” är vätskeberörda delar av brons, rödmetall eller rostfritt stål i stället för gråjärn. Såväl våt som torr motor förekommer varvid specialkonstruktioner används för motor resp axeltätning för att undvika blockering pga kalkavlagringar.

Övriga pumpar i fastigheter utgörs av tryckstegringspumpar (se flerstegspumpar), grundvattenpumpar och i någon mån även normala vattenpumpar.

 

 

Rekommenderade leverantörer