pumpar

API pumpar

API pumpar

API pumpar är godkända enligt API (American Petrolium Institute) som sätter standarden för pumpar till industrier inom olja, gas, kemi och petrokemi industri. Det finns flera olika standarder inom API klassen. API 610 är en standard för rotordynamiska pumpar, det vi i dagligt tal kallar centrifugalpumpar. API 675 är specifikationen för förträngningspumpar, s.k. doserpumpar där både kolv och membran pumpar ingår (membranpumpar med direkt mekanisk drift undantagna). API 676 är specifikationen för roterande förträngningspumpar och API 682 reglerar och specificerar hur mekaniska tätningar skall utformas för att följa standarden.

API 610

API 610 delar upp rotordynamiska pumpar, det vi i dagligt tal kallar centrifugalpumpar, i olika klasser eller typer av pumpar. Pumpar som bygger på centrifugalpumps teknik är alltså indelade i olika typklasser beroende på om de är vertikalt monterade pumpar eller horisontalt monterade pumpar. Vidare finns det en klasskillnad för om pumpen är av enstegs eller flerstegstyp. Klasserna är sedan uppdelade i sifferklass där skillnader som exempelvis hur pumpen är lagrad eller hur kraftöverföringen (t.ex. fri axelända med koppling eller kortkopplad med fläns) konstruerats.

Tabellen nedan visar hur pumpar klassificeras enligt API610

Klassindelning API 610

API 675

Specificerar förträngningspumpar av typen doserpumpar där både kolvpumpar och membranpumpar ingår (membranpumpar med direkt mekanisk drift undantagna).

API 676

API 676 är specifikationen för roterande förträngningspumpar.

API 682

API 682 reglerar mekaniska tätningar. Kontakta Pumpportalen info@pumpportalen.se för mer information

Rekommenderade leverantörer