pumpar

Putzmeister

Putzmeister kolvpumpar är avsedda för pumpning av mycket trögflytande medier, ofta under högt tryck, med torrsubstanshalter på upp till 80%.

Den slutna rörtransporten av pumpmediet är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivningen i form av föroreningar p.g.a. spill eller läckage, jämfört med mediatransport i öppna system.

Pumparna används med fördel vid svårpumpat kemiskt och organiskt material med hög partikeldensitet, där partikelstorleken kan uppgå till 80% av kolvdiametern.

Fabrikatets representant i Sverige