pumpar

Högtryckspumpar

Högtryckspumpar

Begreppet högtryckspumpar är relativt, ibland syftar man på en centrifugalpumps typ med flera steg som i förhållande till andra centrifugalpumpar genererar höga tryck och  då uppfattas som en högtryckspump inom det specifika segmentet. Ibland syftar man på förträngningspumpar, ofta av kolv eller kolvmembrantyp som ger extremt höga tryck. Därför finns det högtryckspumpar på marknaden som klarar allt från 3 bar till 3500 bar.

Kolvpump eller kolvmembranpump

Detta är de pumptyper som man inom industrin förknippar med högtryckspumpar. Kolvpumpens ventiler utföres som kul-, kägel- eller tallriksventiler. Vid höga tryckstegringar ställs mycket stora krav på materialet i ventilernas tätningsytor. Högtryckspumpar för mycket höga tryck,  några tusen bars mottryck, är vanligtvis kolvpumpar av plungetyp där avtätning mellan plunge och cylinder sker genom tätningselement direkt verkande mot plungen.

Typiska applikationer för högtryckspumpar är dosering av kemikalier i industriprocesser, vattenrening, ytbehandling, olika typer av tvätt och rengöringsprocesser inom livs- och läkemedelsindustrin etc.

Mer information om högtryckspumpar  finns i kapitel 3, Pumphandboken >>>.

Flerstegs centrifugalpumpar

Högtryckspumpar för tryckstegring och vätsketransport med tryck på mellan 10-40 bar är ofta enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar för vattenförsörjningsanläggningar, vattenreningsverk, industriella anläggningar, fjärrvärmeverk, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar och liknande.

Pumptyperna varierar som sagt och för de mindre högtryckspumparna så är de vanligen membranpumpar eller hygieniska centrifugalpumpar som pumpar upp till 3 bar. Typiska applikationer för denna typ av högtryckspump är vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser, vatten till luftbefuktning, processvatten till farmaceutiska och kemisk industri och sköljvatten till elektronikindustrin samt glasproduktion.

Rekommenderade leverantörer