pumpar

Högtryckspumpar

Högtryckspumpar Högtryckspumpar, begreppet högtryckspumpar är relativt. Tillverkare vill gärna framhålla sina produkter som högtryckspumpar alltså med en förmåga/kapacitet att pumpa ett högre tryck än konkurrenterna. Pumpen kan då uppfattas som en högtryckspump inom det specifika segmentet. Därför finns det högtryckspumpar på marknaden som klarar allt från 3 bar till 1500 bar. 
Kolvpump eller kolvmembranpump – 1500 barDetta är de pumptyper man inom industrin förknippar med högtryckspumpar. Kolvpumpens ventiler utföres som kul-, kägel- eller tallriksventiler. Vid höga tryckstegringar ställs mycket stora krav på materialet i ventilernas tätningsytor. Högtryckspumpar för mycket höga tryck,  några tusen bars mottryck, är vanligtvis kolvpumpar av plungetyp där avtätning mellan plunge och cylinder sker genom tätningselement direkt verkande mot plungen.Typiska applikationer för högtryckspumpar är dosering av kemikalier i industriprocesser, vattenrening, ytbehandling, olika typer av tvätt och rengöringsprocesser inom livs- och läkemedelsindustrin etc.      Läs mer om Högtryckspumpar i kapitel 3, Pumphandboken.
Tryckstegring och vätsketransport – 10-40 barOfta enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar i spannet 10-40 bar för vattenförsörjningsanläggningar, vattenreningsverk, industriellaanläggningar, fjärrvärmeverk, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar och liknande.
Laboratoriepump – 3 barPumptyperna varierar, vanligen membranpumpar eller hygieniska centrifugalpumpar som pumpar upp till 3 bar. Typiska applikationer för denna typ av högtryckspump är vatten till tekniskaskölj- och tvättprocesser, vatten till luftbefuktning, processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri och sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion. 

Rekommenderade leverantörer