pumpar

Hydraulpumpar

Hydraulpumpar används i hydrauliska drivsystem och delas upp i hydrostatiska eller hydrodynamiska. Hydraulpumpar i öppna system drar olja från en reservoar (atmosfärstryck), det är viktigt att hydraulpumpen inte kaviterar på sugsidan. Anslutningen på hydraulpumpens sugsida skall därför ha en större diameter än anslutningen på trycksidan. För hydraulpumpar i slutna system förekommer ofta  högt tryck på båda sidor av pumpen, s.k. systemtryck, detta ligger ofta på 6-20 bar. För slutna system används normalt hydraulpumpar av axialkolvpump typ.

Hydrostatiska pumpar är förträngningspumpar (se avsnittet i Pumphandboken om förträngningspumpar), exempelvis innerkugg- eller ytterkugghjulspumpar och vingpumpar som används för lägre tryck. Hydrodynamiska pumpar kan också vara förträngningspumpar, i vilka flödet genom pumpen per rotation är fast och inte kan justeras exempelvis skruvpumpar (100bar) även vingpumpar(180bar), eller variabelt som exempelvis kolvpumpar av axiel- eller radielltyp (normala tryck för denna typ över 600bar). Dessa har ofta en mer komplicerad konstruktion.

Rekommenderade leverantörer