pumpar

Rootspump

Rootspumpar har hög volymeffektivitet och används i vakuumsystem för stora gasflöden och kan evakuera gaser och ångor.

Rekommenderade leverantörer