pumpar

Vakuumpumpar

Vakuumpumpar används för att skapa ett tomrum, eller vakuum, det vill säga en volym som inte innehåller några partiklar (eller materia) alls. I praktiken är det omöjligt att skapa perfekt vakuum med en vakuumpump och man talar därför egentligen om ett undertryck i förhållande till atmosfärstrycket (101,3kPa vid havsytan). Den vanligaste maskinen att skapa undertryck eller vakuum är damsugaren, vars sugförmåga klarar att sänka trycket med cirka 20 procent (till ca. 80kPa eller 0,8bar).

Industriellt vakuum

Leverantörer av vakuumpumpar använder uttryck som grov- och finvakuum respektive lågt och högt vakuum. Ibland kan det förväxlas med högt och lågt tryck och begreppet får då omvänd betydelse. Man säger även lågt och högt vakuum.

Lågt vakuum är mindre avancerat vakuum, det vill säga kräver pumpar som inte behöver komma ner så låga tryck.

Högt vakuum är avancerat vakuum, det vill säga pumpar som klarar av att komma ner till väldigt låga tryck.

Vakuumpumpar

Ibland räcker det inte att bara använda en pump för att komma ner i önskat tryck. Flera vakuumpumpar används därför ofta i ett vakuum system, där de kopplas i serie eller parallellt för att uppnå högre vakuum. På grund av de mekaniska begränsningar vakuumpumpar har används olika typer av pumpar tillsammans för att uppnå önskat vakuum.

Förträngningspumpar, är de effektivaste pumparna för lågt vakuum. En vakuumpump av förträngningspumptyp skapar ett hålrum (kallas också deplacement) där luft/gas kan tränga in från en begränsad luftvolym i t.ex. en tank. Pumpen tätar av deplacementet dvs. stänger in luftvolymen och transporterar ut den till atmosfären. Tomrummet från den luftvolym som transporterats bort skapar då ett undertryck eller lätt vakuum, i tanken.

Exempel på förvakuumpumpar är

  • Boosterpumpar
  • Rootspumpar
  • Roughpumpar och
  • Grovvakuumpumpar vilka alltså används för i princip samma sak.

Molekylärpumpar, arbetar med en skiva som är placerad mellan två väggar med en liten spalt mellan vägg och skiva. Genom friktion förs luften från kammaren som töms till lätt vakuum genom spiralformade spår i pumphuset.

Högvakuumpumpar är ofta så kallade

  • Turbopumpar
  • Diffusionspumpar och
  • Kryopumpar

 

Rekommenderade leverantörer