pumpar

Fybroc

Fybrocs glasfiberarmerade centrifugalpumpar är konstruerade för att användas överallt där aggressiva vätskor hanteras, t.ex. inom kemisk industri och pappers & cellulosa. Pumparna har utmärkta korrosionsbeständiga egenskaper mot ett brett spektrum vätskor och används med fördel vid hantering av de flesta syror, samt en lång rad frätande medier, lösningsmedel, blekmedel, elektrolyter etc.

Fabrikatets representant i Sverige