pumpar

HMD

Magnetdrivna pumpar Pumpen är lämplig att använda då läckage från mekanisk axeltätning eller packbox ej kan accepteras. Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar med är att föredra är: Syror, lutar, kolväten, flytande gaser, aggressiva vätskor, explosiva vätskor och giftiga vätskor. HMD har även lösningar som gör det möjligt att pumpa vätskor som innehåller föroreningar och partiklar. Pumparna kan även levereras enligt API 685.

Fabrikatets representant i Sverige