pumpar

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för transport av avloppsvatten eller pumpning där normalt självfall saknas. De flesta avloppspumpar är av centrifugalpumps typ och finns med pumphjulen i olika material och utföranden. Exempel på utföranden kan vara interna dvs. i den hydrauliska delen men mer påfallande är skillnaden mellan torruppställda avloppspumpar och den dränkbara typen som sänks ner i en pumpgrop.

Pumphjul på avloppspumpar

Normalt vill man ha ett stort genomlopp på avloppspumpar eftersom man pumpar ett media med föroreningar som slam eller vatten med avfalls skräp. Skräp som trasor och andra fasta föremål ibland är upp till 100mm kan vara inblandat i vattnet. Därför väljer man ofta pumphjul som är skärande, där det traditionella pumphjulet (där vätskan passerar pumphjulskanaler) företrädelsevis är ett pumphjul med en eller två kanaler utrustade med någon form av kniv. Alternativt använder man ett pumphjul av sk. virvelhjultyp, dessa kallas också för vortex (virvel) pumpar. Genom att anpassa pumpen med rätt pumphjul undviker man blockering eller igensättning av pumphjulet

Materialval för avloppspumpar

Pumpar består av många delar och detaljer. Normalt anpassas materialen i pumparna beroende på pumpat media med pH mellan 4-10 och temperatur. Eftersom temperaturen på avloppsvatten normalt sett är förhållandevis lågt (lägre än 40 grader, undantagsfall max. 60 grader och på våra breddgrader är även omgivningstemperaturen låg) tar man hänsyn till avloppsvattnets abrasiva (slitande) och korrosiva egenskaper och hur pumpen skall stå placerad, dvs. är det en dränkbar pump eller en pump som står torruppställd.

Priset på pumpen är självklart också avgörande för vilka material man väljer så som vanligt blir det en anpassning, eller kompromiss där pris och beräknad livslängd utgör vågskålarna. Det skiljer sig naturligtvis från olika pumptillverkare och olika pumptyper men följande kombination av material är vanliga i avloppspumpar:

  • Tätningar, gummitätningar oftast nitril (NBR) och mekaniska tätningar i kiselkarbid (SiC) och kol/keramik.
  • Slitringar, rostfritt stål
  • Pumphjul, gjutjärn
  • Pumphus, gjutjärn
  • Pumpaxel, rostfritt

Exempel på olika uppställda pumpar. I detta fallet två liknande pumpar från Grundfos där den till vänster är dränkbar, uppställd i botten av en pumpsump och den till höger är torruppställd.

Rekommenderade leverantörer