ovrig-utrustning

Kvarnar

Kvarnar används för att hacka, mala sönder eller finfördela solider, fasta partiklar i varierande storlek För pumpning används kvarnar för att göra vätskan pumpningsbar och för att skydda pumparna. Vanliga pump applikationer är vid pumpning av slam vid pumpstationer med slamhantering och avloppskvarnar för att mala ner fasta partiklar vid pumpning av avloppsvatten. Kvarnar förekommer även i många industriella applikationer som inom livsmedelsindustrin för pumpapplikationer som t.ex. fisk- och köttbearbetning, inom petroleum, papper & massa samt kemiska anläggningar och återvinningsanläggningar.

Kvarnen är antingen en integrerad del av pumpen vilket är vanligt för kompakta maskiner som tar mindre utrymme. För större kvarnar med högre kapacitet eller krav på att klara av att mala ner större, segare eller hårdare fasta partiklar finns separata kvarnen som kan användas med eller utan pump beroende på installationskrav.

Det finns även pumpar som är utrustade med skärande knivar på pumphjulet, dessa hackar sönder partiklar och föremål som är mjukare (plast, trä och liknande) än knivarna till en storlek som låter dessa partiklar passera genom pumpen. Det är dock inte en kvarn i den bemärkelsen att de maler ner partiklarna utan så kallade chopper (efter engelskans hacka) pumpar.

 

Rekommenderade leverantörer