pumpar

Slangpumpar

Slangpumpar funktion

Slangpumpar är en typ av förträngningspump som kan användas för att pumpa en vätskor med vitt skilda egenskaper.

Vätskan hålls innesluten i en flexibel slang monterad inuti ett cirkulärt utformat pumphus (även linjära slangpumpar har konstruerats). En rotor med ett antal rullar eller tryckskor, kallas ibland även kam eller glidsko, som sitter fäst på rotorn komprimerar den flexibla slangen.

slang pumpens princip

Slangpump

Eftersom rotorn roterar, är den del av slangen som är i kontakt med tryckskon i kläm mellan tryckskon och huset vilket tvingar vätskan som ska pumpas att röra sig i rotationsriktningen genom slangen.

När kammen, tryckskon, passerat öppningen till sugsidan öppnar slangen till sitt naturliga tillstånd med fullt tvärsnitt och volymen som öppnas upp suger in ny vätska i slangen/pumpen. Den processen kallas peristaltisk och därför benämns slangpumpar ofta för Peristaltiska pumpar (engelska namnet för dessa pumpar är hose pump eller peristalic pump).

Slangpumpar konstruktion

Slangpumpar har ofta två eller tre tryckskor men det förekommer också modeller med flera rullar. Vätskan sugs alltså in i slangen mellan rullarna och trycks mot sedan i rotationsriktningen mot pumputloppet.

Tack vare sin konstruktion är slangpumpar täta, dvs läckaget mellan trycksida och sugsida är minimalt, och pumptypen skapar därför ett undertryck eller sug som är exceptionellt bra. Dessutom klarar pumpen höga uppfordrings tryck, normalt upp mot 16 bar i kontinuerlig drift. En slangpump konstrueras i allmänhet med tryckskor för högre tryck (16bar) och med rullar för lägre tryck (under 12 bar).

Mindre slangpumpar drivs ofta av elmotor (likströmstyp), större slangpumpar för industriellt bruk drivs oftast av en kuggväxelmotor p.g.a. höga moment och relativt låga varvtal.

De flesta slangpumpar för högre tryck har pumphuset fyllt med smörjmedel (ofta glycerin) för att förhindra nötningutsidan av slangen och för att underlätta avledning av värme.

Slangpumpar applikationer

Slangpumpar används i stor omfattning för att pumpa inom sterila miljöer som laboratorer eller i sjukhus miljö.

Inom industrin används slangpumpar för aggressiva vätskor som kemikalier där kontaminering eller kontakt med andra delar än slangen måste undvikas. Pumptypen är också lämplig för abrasiva (slitande) vätskor med partiklar, samt för högviskösa och klibbiga vätskor.

En slangpump kan köras kontinuerligt, eller med indexerat varvtal (partiella varv) för att leverera små mängder vätska och används därför även flitigt för dosering av vätskor. För noggrann dosering krävs dock ofta membranpumpar eller kolvmembranpumpar.

Slangpumpar är alltså vanliga i allt ifrån sjukhusutrustning till krävande industriapplikationer. Många kan torrköras, en slangpump är självsugande och kan dessutom köras reversibelt.

Slangpumpar slang

En av slangpumpens fördelar är att den pumpade vätskan endast (med undantag för slangbrott) kommer i kontakt med den inre ytan av röret, därigenom kan man bortse från problem med ventiler, O-ringar eller andra tätningar, vilket kan vara ett problem med andra förträngningspumpar. Samtidigt är slangen också den svagaste länken i en slangpump. 

Därför är materialval och kvalitet på slangen den enskilt viktigaste faktorn att ta hänsyn till när man använder en slangpump.

Slangen måste vara en elastomer för att bibehålla den cirkulära tvärsektionen efter miljontals kläm cykler i pumpen dessutom måste materialet vara kemiskt resistent eller kompatibelt med den pumpade vätskan. 

Dessa krav eliminerar en mängd icke-elastomera polymerer som har kompatibilitet med ett brett spektrum av kemikalier, såsom PTFE, polyolefiner, PVDF etc. från att användas som material i pumpslangen.

De populäraste elastomererna för pumpslangar är nitril (NBR), hypalon, Viton, silikon, PVC, EPDM, EPDM + polypropen (som i Santoprene), polyuretan och naturgummi.

Av dessa material har naturgummi den bästa utmattningshållfastheten och EPDM och Hypalon har den bästa kemisk kompatibiliteten.

Silikon är populärt med vattenbaserade vätskor som i bio eller läkemedelsindustrin men har begränsat utbud av kemisk kompatibilitet i andra branscher.

Extruderade fluorrör såsom FKM (Viton, Fluorel, etc.) har god kompatibilitet med syror, kolväten, och petroleumbränslen, men har otillräcklig utmattningshållfasthet att uppnå en effektiv livslängd på slangen.

Rekommenderade leverantörer