pumpar

AxFlow AB

AxFlow AB är ett applikations- och serviceinriktat specialistföretag inom flödeshantering, som adderar betydande mervärde till marknadsledande flödesutrustning och ger lokalt stöd till industrikunder.

Med verksamhet i 20 länder är AxFlow-gruppen Europas ledande leverantör av pumpar och pumpexpertis. Det är en position som vi tänker behålla genom att arbeta kontinuerligt och oavbrutet för att ge Dig det allra bästa.

Vår expertkunskap finns bland annat inom:

Kemisk industri
Läkemedelsindustri
Livsmedelsindustri
Pappers- och massaindustri
Gruvnäring
Vatten och avlopp

 

Adresser

Ostmästargränd 12

Box 90162

120 22 STOCKHOLM

Epost: kundservice@axflow.se

Telefon: 08-602 22 00

Fax: 08-91 66 66

www.axflow.se

Produktkategorier