pumpar

Schmitt Pumpen

Schmitt-Kreiselpumpen

Schmitt Pumpen är en tysk tillverkare av specialbyggda centrifugalpumpar i plast och syrafast stål. Företaget startade 1965 och har blivit ett välkänt namn inom kemisk pumpteknologi och design.

Centrifugalpumparna passar för transport av både rena kemikaler och korrosiva vätskor. Standardpumparna klarar kapaciteter upp till 500 l/min och uppfordringshöjd till 40 m.

Fabrikatets representant i Sverige