pumpar

CombiLine

CombiLine är en in-line circulationspump med skyddadmotor enl EN 12756 (DIN 24255). Lämplig för rena eller lätt kontaminerade tunna vätskor. Pumpen är anpassad för ‘in-line’ montage i trånga utrymmen.

Fabrikatets representant i Sverige