pumpar

CombiBloc

CombiBloc är en flänsmonterad horisontell centrifugalpump enl EN 733 (DIN 24255). Lämplig för transport av lågviskösa, rena eller lätt kontaminerade och aggressiva vätskor t ex vatten, havsvatten, diesel, bensin.

Fabrikatets representant i Sverige