pumpar

Marathon

Marathon serien från Warren Rupp finns i modellerna Standard, Heavy duty och Plast. Nedan finns kortfattad info. mer omfattande beskrivningar hittar ni på respektive länk.

Marathons Standardserie

Marathons Standardserie i metall är en komplett serie tryckluftsdrivna membranpumpar med bultförband för bästa möjliga inneslutning av vätskan. Marathons Standardserie i metall passar för pumpning av vatten oljor lösningmedel, syror, alkalier, diverse trögflytande vätskor, stora partiklar, slitande media, hälsovådliga och brandfarliga vätskor.

Länk Axflow Marathon Standard

Marathon Heavy duty

Marathon Heavy duty är en komplett serie tryckluftsdrivna membranpumpar med klaffventil för att klara vätskor innehållande stora partiklar. Dessutom har pumparna bultförband för bästa möjliga inneslutning av vätskan. Valmöjligheter: ANSI och DIN-flänsar Marathon Heavy duty passar framförallt för pumpning av slitande vätskor med större partiklar.

Länk Axflow Marathon Heavy Duty

Marathon Standard Plast

Marathons Standardserie i plast är en komplett serie tryckluftsdrivna membranpumpar som har bultförband och används därmed med fördel på vätskor som är svåra att avtäta, till exempel lösningsmedel, natriumhydroxid och natriumhypoklorit.Pumparna finns i PP och PVDF  och med ett stort utbud av olika material till membran och kulor, bland annat Teflon® PTFE och Santoprene, för att klara de flesta kemikalier.

Länk Axflow Marathon Standard Plast

 

Fabrikatets representant i Sverige