pumpar

FreFlow

FreFlow pumpen är en självsugande centrifugalpump för lågviskösa och förorenade vätskor. FreFlow pumpens innovativa design har eliminerat alla eventuella backventiler, vilket minskar underhållet av pumpen. FreFlows självsugande förmåga skyddar pumpen från torrkörning och garanterar enkel och tillförlitlig drift. FreFlow pumpen finns i materialen gjutjärn, brons och syrafaststål. FreFlow pumpen återfinns inom en mängd olika industrier bl a kemisk och petrokemisk industri, papper&massa, läkemedel, ytbehandlings- och allmän tillverkningsindustri samt fartygsindustrin.

Fabrikatets representant i Sverige