pumpar

Mono Pump

Mono pumpar

Mono pumpar genom Mono Pumps Ltd. är en världskänd tillverkare av excenterskruvpumpar, erkänd för sin höga tekniska standard.  Mono Pumpar tillverkar excenterskruvpumpar i ett stort urval av material, storlekar och funktioner för att täcka de flesta marknader och applikationer.

Hjärtat i Mono-pumpen är rotorn och statorn. Den ”enkelgängade” rotorn roterar med en excentrisk rörelse i den ”dubbelgängade” statorn. Håligheten som bildas mellan stator och rotor fylls kontinuerligt på med vätska från sugsidan medan rotorns rotation gör att håligheten med vätska förflyttas mot trycksidan.

Flöden upp till 420 000 l/h
Temperaturer upp till 140°C
Tryck upp till 48 bar, specialvarianter finns upp till 72 bar
Självevakuerande
Skonsam pumpning
Klarar att pumpa vätskor med stora partiklar

Länk Axflow Mono pump

Fabrikatets representant i Sverige