ovrig-utrustning

Rensskärare

Ofta två axlar med skärknivar,  axlarna drivs mot varandra för att effektivt gripa tag i fasta föroreningar. Rensskärarna har ofta mindre vibrationer och lägre ljudnivåer än en högvarvig macerator tack vare en lägre knivspetshastighet.

Rekommenderade leverantörer