pumpar

System-One

system-one-logo-w-symbol-blue

År 1899 uppfann Robert Blackmer pumpprincipen lamellpumpar och sedan 1903 tillverkar Blackmer Co. dessa pumpar. År 2000 förvärvade Blackmer centrifugalpumpserien System-One från tätningstillverkaren Chesterton. Sedan dess tillverkas båda dessa pumpar vid Blackmers fabrik i Grand Rapids, Michigan.

System-One keminormpumpar

System One keminormpumpar är speciellt konstruerade för de tuffaste applikationerna och besvärligaste miljöerna.System One är en innovativ serie processpumpar, horisontella och vertikala centrifugalpumpar, som ger lågt behov av underhåll och lång livslängd. Extremt kraftiga lager, tätningar, pumphus och axlar gör att pumparna är byggda för tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna.Pumparna kan arbeta vid en driftspunkt längre från bästa verkningsgradspunkt än någon annan konventionell centrifugalpump. Detta tillsammans med pumpens höga verkningsgrad ger lägsta livscykelkostnad (LCC).

esspump SystemOne pumpar

Fabrikatets representant i Sverige