pumpar

Wilden

Wilden Pump & Engineering LLC

wildenlogo2001 hi res jpeg

Wilden Pump & Engineering LLC är den marknadsledande tillverkaren av tryckluftsdrivna membranpumpar allt sedan 1955 då Jim Wilden bildade sitt företag för att tillverka den pump som han uppfunnit.

Wilden är idag den tillverkare av pumpprincipen som hela tiden strävar efter att leda utvecklingen och som därav har en oöverträffad bredd, kvalitet och prestanda i produktprogrammet.

Wilden täcker pumpbehoven inom de flesta processindustrierna. Pumpprincipen är den absolut mest universella som finns! Pumparna är helt självevakuerande, klarar partikelbärande vätskor, slitande suspensioner, tunn- och trögflytande vätskor, är tätningslösa, skonsamma och kan pumpa mot stängd ventil. För explosionsfarlig miljö krävs ingen kostsam och avancerad kringutrustning. Detta då pumparna drivs med tryckluft, har obelastade backventiler och låga strömningshastigheter genom pumparna.

En enormt urval av material ger att det finns ett utförande för nästan alla vätskor.

esspump Wilden tryckluftsdriven membranpump

Fabrikatets representant i Sverige