pumpar

Almatec

Almatec GmbH är ett teknik- och kvalitetsorienterat företag som sedan 1984 tillverkar tryckluftsdrivna specialpumpar av högsta kvalitet. Företaget innehar ett stort antal patent för sina membranpumpar.

Almatec pumparna används för speciella applikationer inom biomedicin, kosmetik, läkemedel, specialkemi, elektronik och tryckfärgsindustrin. På grund av sina egenskaper att pumpa slitande vätskor används dem även inom keramisk industri, mineralindustri, verkstadsindustri, ytbehandlingsindustri och stålverksindustri.

På grund av de speciella användningsområdena finns ett stort antal tillbehör och specialutföranden till Almatec:s pumpar samt de flesta olika typer av certifikat som krävs inom de olika marknaderna.

Fabrikatets representant i Sverige