ovrig-utrustning

OBL Polymerberedningsstationer

OBL S.r.l. polymerberedningsstationer är driftssäkra, lätthanterliga och konkurrenskraftiga polymerberedare för spädning, mognad och dosering av polymer.

OBL S.r.l. tillverkar polymerberedningsstationer för beredning av torr och våt polymer. Stationerna tillverkas av högmolekylär polypropylen (HD PP) eller rostfritt stål SS304L. Styrskåpet, med Mimic kontrollpanel, har larmutgångar för låg och hög nivå samt gränssnitt RS 485 för kommunikation med processdator. Beredarna mognar polymeren i två eller tre steg. Tankvolymen för stationer i PP är 4 m3 och för stationer i rostfritt stål 10 m3. Enheterna levereras bestyckade med spädventiler, blandningsmunstycken, omrörare och doseringspumpar. Vid flöden upp till 400 l/h levereras enheterna med de egentillverkade doseringspumparna och vid större flöden kan dom bestyckas med excenterskruvpumpar.  Polisol används för torr polymer och har fyllnadstratt med värmare för att hålla fukt borta från pulvret. Enheten kan späda till 0, 3% – 0, 5% koncentrationer och klarar flöden mellan 450 l/h och 10 000 l/h.Emulsol används för våt polymer och kan späda emulsionen upp till 100 ggr med koncentrationer runt ca. 0, 1% – 1 % beroende på koncentratet som fylls i stationen. Enheten klarar flöden mellan 450 l/h och 5 500 l/h.Polymerberedningsstationerna används i kommunala och industriella avloppsreningsverk, men även för olika papperskemikalier.

Fabrikatets representant i Sverige