pumpar

NASH

Gardner Denver Nash, världsledande tillverkare av vakuumpumpar och kompressorer av vätskeringtyp.

Gardner Denver Nash erbjuder global service och teknisk support förvätskering vakuumpumpar, kompressorer och kompletta system.

Med mer än 100 års erfarenhet är Gardner Denver Nash den ledande tillverkaren av vätskering vakuumprodukter och system som möter industrins behov av vakuum och komprimerad gas.

Länk Axflow Gardner Denver Nash

Fabrikatets representant i Sverige