pumpar

TopWing

TopWing-konceptet, en lobrotorpump med bi-vingrotorer för optimal effektivitet med huvudinriktning på hygien och skonsam produkthantering.

Du kan välja mellan olika axeltätningar; enkel mekanisk; spolad eller spärrad, högtrycksspolad eller med O-ringsalternativ. TopWing har påbyggda säkerhets/CIP-ventiler, vilka även kan anslutas för processtyrning. Vi kan också erbjuda enkla tekniska lösningar för att förvärma eller kyla pumparna.

Programmet består av 8 pumpstorlekar med anslutningar från 25 mm till 100 mm. Pumpen kan monteras både vertikalt och horisontellt.

Fabrikatets representant i Sverige