pumpar

Blackmer

Blackmer är världens ledande tillverkare av lamellpumpar. De erbjuder den bästa kombinationen av hög prestanda, verkningsgrad, problemfri drift och låga underhållskostnader.

Blackmers lamellpumpar används i stor utsträckning av den amerikanska försvarsindustrin och har länge föredragits för transport av petroleumprodukter och flytande gas.

Blackmers unika lamellutformning har blivit uppmärksammat världen över för hantering av processvätska, hälsovådliga organiska lösningar, slitande slurrys och diverse trögflytande vätskor.

Fabrikatets representant i Sverige