pumpar

Sikama AB

Sikama startades 1968 med inriktning på försäljning av slang, pistolventiler och snabbkopplingar. Produktprogrammet har under årens lopp växt vilket gjort att fokus idag är mer riktat mot pumpar, flödesmätare och dosering. De många olika produktområdena gör oss till en bra samarbetspartner när det gäller pumpning, mätning, filtrering och dosering. I många fall kan vi leverera helhetslösningar vilket ger våra kunder möjlighet att minska sina leverantörer.

Sikama köpte 2006 ett mindre serviceföretag som numera agerar som serviceavdelning under namnet Flowservice. Vid övertagandet var inriktningen framförallt mot flödesmätare och med den mycket fina testanläggningen kan mätare upp till ca 2000 l/min testas och kalibreras mot likare och/eller mastermätare och man utfärdar även certifikat. Numera är inriktningen även på service av pumpar, ventiler och slang samt provtryckning av slang.

2012 övertog Sikama Sensortech Sweden AB som arbetade inom områdena gasmätning, nivå och filtrering. Detta passade mycket bra in i Sikama’s övriga program av flödesprodukter där gasmätare och nivågivare tidigare saknats. Amerikanska Fluid Components International (FCI) och AMETEK DREXELBROOK var två viktiga agenturer i Sensortech som nu efter hopslagningen sedan 1/1 2017 marknadsförs av Sikama i Sverige.

Adresser

Speditionsvägen 17

142 50 Skogås

Epost: info@sikama.se

Telefon: 08-448 30 30

Fax: 08-448 30 40

www.sikama.se

Produktkategorier