pumpar

NOVA Lobe

Nova Lobe är ett pumpvarumärke med fokus på lobrotorpumpar för sanitära applikationer.

Fabrikatets representant i Sverige