pumpar

GEA Hilge Maxa

GEA Hilge MAXA Normpumpar för processindustrin

Applikationer

Mild pumping av mäsk och vört för öl-filtrering (het del)
Vätsketransport i mejerier
Bevattningsanläggningar
Kemiska och miljöbetingade hanteringssystem
Vätskor

Fabrikatets representant i Sverige