matinstrument

Lamellflödesmätare

Lamellflödesmätare är av typen deplacementflödesmätare. Mätprincipen ger hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,3 % med repeternoggrannhet bättre än ±0,05 %) och linjäritet. De är robusta med sin enkla konstruktion och lamellflödesmätare konstruktion och olika materialutföranden gör att de kan användas för nästan alla typer av vätskor, oavsett viskositet och övriga kemiska egenskaper.

Applikationer för lamellflödesmätare

Några applikationsexempel är syror, lösningsmedel, vatten, oljor, fett, alkohol, tryckfärg, lim, saltlösningar och petrokemiska produkter.
Funktion för lamellflödesmätare
Lamellflödesmätare är en typ av deplacementflödesmätare som arbetar enligt glidlamellprincipen. Mätaren består av ett mäthus i vilket en rotor fritt kan rotera. Två par lameller är placerade i fyra spår i rotorn. Varje par hålls på plats av en stav och kan röra sig in och ut ur rotorn. Lamellernas radiella rörelse styrs av mäthusets speciella inre form. Konstruktionen skapar en konstant tätning mellan mätarens in- och utlopp. Den inkommande vätskan tvingar rotorn att rotera. Rotationen överförs via en magnetkoppling till en avläsningsenhet, t.ex. ett räkneverk med önskad storhet eller en pulstransmitter för fjärravläsning eller anslutning till en processdator.

Rekommenderade leverantörer