matinstrument

Flödesgivare

Överallt i ett vätskeflöde där Du önskar mäta mängd, volym, dosera eller ha noggrann flödeskontroll exempelvis i smörj- och kylsystem behövs flödesgivare. Flödesgivare finns i flera olika utföranden,  omgivande faktorer avgör vilken typ av flödesgivare som skall användas. Det är vanligt att dela upp flödesgivare i:

Flödesgivare, utan rörliga delar, vanlig teknik är exempelvis induktion,  ultraljud och vortexteknik-piezoelektriskgivare.
Flödesgivare med rörliga delar, vanlig teknik är exempelvis kugghjulsgivare och turbingivare.

Dessutom finns varianter beroende på tryck- flödessystemet och givarens uppgift,  givaren kan exempelvis behöva anpassas för:

-Viskösa media -Låga flöden -Hög noggranhet -Höga tryck -Frätande media -Önskad utsignal mm

Rekommenderade leverantörer