pumpar

Pumpteknik AB

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och LTA pumpstationer. Med komplett syftar vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända produkter. Vi erbjuder dig även de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt.

Vår affärsidé bygger på enkelhet, flexibilitet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en kundnära organisation där den enskilde medarbetaren är navet i verksamheten och där det är individen som genom sitt arbete och engagemang omvandlar företagets samlade kompetens till konkret nytta för kunden.

Vårt företag grundades redan 1936 och under åren har vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher och applikationsområden. Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av i samarbetet med Pumpteknik.

Ända sedan företaget startades har vi ställt höga kvalitetskrav på de produkter vi säljer. Det gör att vi idag kan erbjuda ett omfattande produktsortiment från ledande tillverkare i Europa och Nordamerika. Tack vare det nära samarbetet med såväl kunder som leverantörer har vi ett finger med när nya produkter utvecklas.

Adresser

Box 9034

400 91 Göteborg

Epost: info@pumpteknik.com

Telefon: 031-894880

Fax:

www.pumpteknik.se

Produktkategorier